Okategoriserade

Våren närmar sig och då blir det mer damm på vägarna

Sommaren kan faktiskt innebära mer damm på vägarna av olika skäl.

Här är några faktorer som kan bidra till ökad dammighet under sommarmånaderna:

 1. Torrare Väder:
  • Sommaren är ofta förknippad med varmare och torrare väderförhållanden. I områden med begränsad nederbörd kan torrt väder leda till att vägarna blir dammigare.
 2. Vägarbeten och Underhåll:
  • Under sommaren genomförs ofta vägarbeten och underhållsaktiviteter. Detta kan inkludera grusning av vägar, asfaltering eller andra ingrepp som kan öka mängden damm.
 3. Lantbruk och Jordbruk:
  • Sommaren är en aktiv period för lantbruk och jordbruk. Jordbruksverksamhet såsom plöjning kan resultera i uppvirvlande av damm på vägarna. Detta går så klart att lösa med Dustex så slipper man allt damm.
 4. Fordonstrafik:
  • Under sommaren är det vanligt med ökad fordonsaktivitet inklusive semesterresor och andra resor. Trafikrörelser kan agitera damm som samlats på vägarna.
 5. Naturfenomen:
  • Vissa platser kan uppleva naturliga fenomen som ökad pollenproduktion eller torra förhållanden som kan bidra till ökad dammighet.

För att minimera effekterna av damm under sommaren kan följande åtgärder vara användbara:

 • Vägunderhåll: Regelbundet underhåll av vägarna inklusive dammbindning och asfaltering, kan minska mängden damm som uppstår.
 • Skötsel av Grönområden: Vid sidan av vägarna kan skötsel av grönområden och bevattning minska dammet som uppstår genom marktorka.
 • Fordonshastighet: Att minska hastigheten på vägarna kan hjälpa till att begränsa dammbildning särskilt på grusvägar.
 • Bevattning: Bevattning av vägarna eller användning av dammbindningsmedel kan bidra till att hålla damm nere.
 • Information till Allmänheten: Informera allmänheten om förväntat arbete på vägarna eller andra faktorer som kan öka dammnivån så att de kan vidta lämpliga åtgärder.

Att förstå de faktorer som kan påverka dammnivån under sommaren kan hjälpa till att implementera åtgärder för att hantera och minimera eventuella besvär.