Okategoriserade

Hur gör man när man är i behov av assistans för att man är rörelsehindrad?

När man är i behov av assistans på grund av rörelsehinder finns det flera sätt att få den hjälp man behöver. Här är några vanliga alternativ:

Det är inte alltid lätt här i livet ibland behöver vi mer hjälp än någonsin.

Du kan så klart också kontakta assistansbolag Stockholm för hjälp samt om du ej visste det så finns det också parkering avsedd för just handikappade med tillstånd.

  1. Personlig assistans: Personlig assistans är en form av stöd som ges till personer med funktionsnedsättningar för att hjälpa dem med vardagliga aktiviteter som de inte kan utföra själva. Det kan inkludera hjälp med personlig hygien, påklädning, matlagning, förflyttning och andra dagliga sysslor. Personlig assistans kan ordnas genom kommunen eller genom privata assistansbolag.
  2. Hemtjänst: Hemtjänst är ett annat alternativ för personer med rörelsehinder som behöver hjälp i hemmet. Hemtjänsten kan omfatta insatser som städning, inköp, matlagning och personlig omvårdnad. Hemtjänst ges oftast av kommunen och kan anpassas efter individuella behov.
  3. Anhörigvård: För vissa personer med rörelsehinder kan anhöriga eller närstående spela en viktig roll som assistenter. Anhörigvård innebär att familjemedlemmar eller vänner tar på sig ansvaret för att hjälpa till med vardagliga sysslor och omvårdnad. Det kan vara ett alternativ för dem som föredrar att få hjälp från sina närmaste.
  4. Tekniska hjälpmedel: Tekniska hjälpmedel kan underlätta vardagen för personer med rörelsehinder genom att göra det möjligt att utföra olika aktiviteter på egen hand. Det kan inkludera rullstolar, lyftanordningar, elektroniska hjälpmedel och andra tekniska lösningar som ökar självständigheten och minskar behovet av personlig assistans.

Genom att utforska olika alternativ och samarbeta med vårdgivare och myndigheter kan personer med rörelsehinder hitta den assistansform som bäst passar deras behov och önskemål. Det är också viktigt att vara medveten om sina rättigheter och att ta kontakt med relevant vårdpersonal eller myndigheter för att få mer information och stöd.