Träning & Hälsa

Stress

Vi människor reagerar helt olika på stress och det är normalt med både fysiska och känslomässiga reaktioner. 


Stress är en reaktion som påverkar både kropp och själ. Stress kan uppstå när ens egna prestationer inte motsvarar egna eller omgivningens krav.

Eller som den svenske stressforskaren Aleksander Perski definierar stress som en obalans mellan omgivningens krav och den enskildes resurser. 

Kortare stressperioder behöver inte alls vara skadliga, men även då kan det vara bra att få tillfälle att återhämta sig. 

Men om kroppen ständigt befinner sig mer eller mindre i ett stressat läge är det farligt för hälsan. Därför kan det ibland vara nyttigt att fundera på hur sitt liv ser ut.


Det gäller att hitta en bra balans mellan arbete, familj, fritid och dig själv. För att kunna förebygga stress, måste du först hitta orsaken. 

Jag tänkte vid ett senare tillfälle återkoppla till vad som händer i kroppen vid stress. Hur den reagerar och vad följderna av långvarig stress kan innebära.