Träning & Hälsa

Nya regler

Jag har jobbat klart för dagen… Ett 45 min lång spinningpass är det enda jag gjort i jobb väg idag och igentligen det enda jag kommer att föra med undantag för några samtal och ett par mail.

Nu väntar jag bara på att VB ska komma hem. Tycker att han och jag ska införa en ny regel att slutar jag tidigt på fredagar så måste han också göra det. Ska kanske lägga den på förslag när han kommer hem.