Träning & Hälsa

Träna vid förkylning?

Hur var det nu med träning och förkylning?

Jag tror att vi alla har märkt av mer eller mindre att det är förkylningstider som råder. Med det så dyker den ständiga frågan upp om man kan eller bör träna. Svaren varierar otroligt mycker beroende på vilken person du frågar. Allt från att det är förenat med livsfara till att det är ok så länge du inte har feber. Frågar mina kunder mig så säger jag att dom inte bör träna för att jag själv ska vara på den säkra sidan väljer dom ändå att träna så blir det ett lugnare pass än vanligt. Men vad är det som stämmer?

Det man är rädd för när man tränar när man är sjuk är att man ska drabbas av hjärtmuskelinflamation (myokardit). Det är allvarilgt och kan vara livshotande, har du varit drabbad av det så är det en väldigt lång återhämtningstid, i många fall måste du vila i flara månader efter en inflamation i hjärtat.

Symtom vid hjärtmuskelinflammation kan vara att du tappar orken, man kan känna skärande smärta i bröstkorgen, andnöd och hjärtklappning.

Sen är det stor skillnad på en “vanlig” förkylning och andra infektioner. “Vanlig” förkylning är en virustyp som mycket sällan sätter sig på hjärtmuskeln och du drabbas sällan av feber. Oftast är symtomen begränsade till snuva, hosta, nysningar och halsont. Då kan det verka att det är ok att träna eftersom du inte drabba av feber….. Nja, även om vanlig förkylning sällan ger feber så kan den ge ont i halsen.

Infektioner i övre luftvägarna, vilket halsont är symtom på, sätter sig lättare på hjärtmuskeln än andra typer av infektioner. Det är här vi kommer till riskbedömningen.

Det stämmer att om du inte har feber och ont i halsen så är det förmodligen en “vanlig” förkylning. Samtidigt finns det många infektioner som börjar med samma, ganska lätta, symtom som en vanlig förkylning för att sedan utvecklas till något allvarligare. Är det en sån infektion du har i kroppen så spelar det ingen roll att du mår relativt bra, och att infektionen ännu inte brutit ut för fullt. Risken att den sätter sig på hjärtat är påtaglig.

En annan faktor som är nog så viktig att ta hänsyn till är smittorisken. Även om du känner dig förhållandevis bra så finns det en risk att du smittar andra när du går och tränar. Under träning blir immunförsvaret tillfälligt lite svagare, varför alla som du kommer i kontakt med löper lite större risk att bli förkylda.

Rådet som idrottsmedicinen ger är att du när du känner att något är på gång i kroppen ska vänta i tre dagar med fysisk aktivitet. Har symtomen inte förvärrats under de här tre dagarna så är det antagligen lugnt att träna. Har det blivit värre så ska du istället vila. Så en veckas vila är inte så farligt att det är värt att riskera flera månaders konvalescens om du skulle drabbas av hjärtmuskelinflamation

Var rädd om hjärtat